Διοικητικό Συμβούλιο

 


ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΒΑΖΟΥΡΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΗ

ΤΑΜΙΑΣ                                          ΘΩΜΑΣ ΣΚΛΑΤΙΝΙΩΤΗΣ
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ                    ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ

ΜΕΛΟΣ                                           ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΜΕΛΟΣ                                           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΟΥΔΑΚΗΣ
 
ΜΕΛΟΣ                                           ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΨΥΧΟΓΙΟΥ
 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΟΡΙΣΕ ΜΕΛΗ ΑΥΤΗΣ ΤΟΥΣ 

ΒΑΖΟΥΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΑΠΟΥΔΑΚΗ